स्वप्नं…

त्यांनीही स्वप्नं पाहिली होती…
कधी उघड्या डोळ्यांनी तर कधी भरल्या
त्यांतही तुम्हीच होता..
भले म्हातारपणीचा आधार शोधण्याचा
प्रयत्न त्यात असेलही…
पण ती होती … तुमच्यासाठीच..

त्यांत मायेचा ओलावा होता..
त्यावरच प्रेमही तुमच्यासाठीच होतं..
पाऊसपाण्यात ती स्वप्नं वाहून गेली नाहीत..
उन्हातान्हांत करपूनही गेली नाहीत…
अंगणात पडलेल टीपुर चांदणं
बघता बघता ती आकारली होती..
ती स्वप्नं….
ती स्वप्नं प्रत्यक्षात उतरली..

तू सारं फक्त उपभोगलसं..
आज त्यांच्या तसबिरिला हार घालताना
तू त्यांच्या स्वप्नांची कदर करायला शिकलास…
का ?
आज त्यांच्याजागी उभं राहिल्यावर
तुला आठवलं… तुला जाणवलं..
त्यांनीही स्वप्नं पाहिली होती…

– अतुल सरपोतदार

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s