ती अशीच हसावी रोजं …

ती अशीच हसावी रोजं … तिचे हास्य ऊर्जेचा स्त्रोतं .. मळभाचे मेघ भेदून.. पावसाळी पडावे जसे ऊनं.. दारात विड्याचा वेलं.. वाढते देखणी कमानं तिच्या हास्याच्या इंद्रधनुची.. पण नाही त्याला सर … मज कितिदा होती भासं .. जेव्हा पानांची सळसळं.. ती येउन हळूच अंगणात.. रमलीच जणू गप्पांत.. मनावर माझ्या जमती कधी चिंतांचे धूलिकणं…. त्यावर मारून एक फुंकरं .. ती अशीच हसावी रोजं …              – अतुल … Continue reading ती अशीच हसावी रोजं …