खरं सांगायच तर ..

जगणं रोज बाहेर पडू बघतं.. पण शरीर ठेवतं त्याला बांधून धमन्यांतून..नसांतून.. उरते ती धडधड आणि धडपड … हृदयाच्या ठोक्यांतून… कधीतरी शरीरच हरतं मग.. मनाचं थोडं निराळं…. शरीर हटकून प्रयत्न करतं कि ठेवावं कशाततरी गुंतवून.. कोणात अडकवुन… पण ते जातं … वाऱ्याचा हात पकडून.. रानावनांत भटकतं फुलापानांच्या.. किड्यामुंग्यांच्या.. दुनियेत मुशाफिरी करत फिरतं.. हे वेळ.., काळ.. वगैरे शरीरानेच सांभाळायचं… पण मावळतीच्या सूर्याचं बोट पकडून क्षितिजावर दोन डुबक्या … Continue reading खरं सांगायच तर ..