बघ अजुनी थोडे… 

wpid-img_20150815_125342.jpg

साठी उलटून गेली …
(More than 60 years of independence)
तरी तारुण्य बहरात आहे …
रणी शौर्य गाजवून झाले…
थोडी मने जिंकणे ..अजुनी बाकी आहे…

बदलाचे वारे नित्याचे येथे…
जूने काही मातीशी.. अजुनी घट्ट आहे..
थोडे काळोख उजळून झाले…
थोडे मळभ.. अजुनी बाकी आहे….

तिरंग्याचे रंग अजुनी…
मिसळून येणे बाकी आहे…
कुणी घेतली भरारी…
कितींचे अजुनी… उडणे शिकायचे बाकी आहे…

बघ अजुनी थोडे..
स्वातंत्र्य मिळवायचे बाकी आहे…

– अतुल सरपोतदार

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s