तो ‘येतोे’ सांगून गेला…

image

तो ‘येतोे’ सांगून गेला…
म्हणुनी दारात उभी मी आहे…

तो गेला त्या वाटेने
वारा… ना घेऊन मजला जाई..
आठवणींच्या पाचोळयाशी..
पण उगाच खेळत राही..

तो खेळ पाहण्याचा मी छंद जोडला आहे..
तो ‘येतोे’ सांगून गेला… म्हणुनी दारात उभी मी आहे…

ते रुसवे फुगवे माझे
त्याने ओंजळीत जपले होते..
आता रंग उडाल्या भिंतींना ..
मी हसल्याचेही कवतुक नाही..

बंद खिडक्यांच्या पडदयांना.. जुने हसणे शिकवित आहे
तो ‘येतोे’ सांगून गेला… म्हणुनी मी वाट पाहते आहे…

त्याने गुणगणल्या गितांच्या
मी अंतऱ्यात अडकून आता…
ही उरली सुरली मैफल
एकटिच रंगवीत आहे…

त्याच्यावाचून अवघड ऐसे ..जरी मी जगणे शिकले आहे..
तो ‘येतोे’ सांगून गेला… म्हणुनी दारात उभी मी आहे…

                                – अतुल सरपोतदार

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s