Photography : Words

Sharing this pic on occasion of “Marathi Din” (day we celebrate for marathi language in Maharshtra). The day chosen for this ‘Marathi Bhasha Diwas’  is birthday of famous Marathi poet Kusumagraj (pen name). The photo is actually from memorial place of another great marathi poet ‘Keshavsut’ (pen name) at Malgund, Ratnagiri. A very nice place to visit. The poem in this photo is all about … Continue reading Photography : Words

रत्नागिरी हापुस

पुलंनी विचारलं होतं, “तुम्हाला कोण व्हायचय ?..मुंबईकर, पुणेकर कि नागपुरकर ?” सर्व जमेच्या बाजू बघुन मी ‘पुणेकर’ झालो. लहानपणापासून माझं हिंदी तसं जेमतेमच आणि त्यातुन कोकणातून ‘एवढ्या’ लांब नागपुरात जायचा मनात कधी विचारसुद्धा आला नाही; त्यामुळे नागपुरकर होण्याचा प्रश्नच नव्हता. तसही, बघीतल तर 70% नागपुरकर आजकाल पुण्यामुंबईतच रहातात व वर्षातून साधारण 2 वेळा नागपुरास जाऊन येतात. (आकडेवारी माझ्या मित्रपरीवारावरून ;)). आता तुम्हीच सांगा.. मग नागपुरपेक्षा … Continue reading रत्नागिरी हापुस